TukaCad 2017 Phần mềm thiết kế thời trang

TUKAcad 2017 – Complete Pattern Making, Grading, and Marker Making …

TUKAcad 2017 là một phần mềm thiết kế mẫu quần áo sáng tạo hoàn hảo.

TUKAcad 2017 is an innovative apparel pattern design software that is perfect for manufacturers and
designers of any size. Operating under Microsoft Windows,

 

TUKAcad 2017 cho phép người dùng xây dựng chính xác các mẫu, các quy tắc và điểm đánh dấu cho các kiểu đơn lẻ hoặc toàn bộ dòng. Đó là tạo mẫu tiên tiến, phân loại và đánh dấu ..

Download TukaCad 2017

Mật khẩu đăng nhập: sualaduoc.com

Cập nhật mới nhất ngày 06-06-2024

Cài được trên mọi phiên bản Win

  • Home
  • Home Single Language
  • Pro
  • Workstation
  • LTSB – LTSC – LTSC 2021 – IoT LTSC
  • BootCamp MacOS
  • Không phân biệt mã phiên bản 19H1, 19H2, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22h2

Hướng dẫn cài đặt phần mềm TUKAcad 2017 trên Windows 10 Pro | v21h1 | (64 bit)

 

HOTLINE HỖ TRỢ : 0868 252 108 Mr.Dũng

HỖ TRỢ TỪ XA : ẤN VÀO ĐÂY