Bước 1: Tải Teamview QS.

Bước 2: Chạy phần mềm Teamview QS đã tải về.

Bước 3: Gửi tin nhắn sms dãy số “X”Y” vào số điện thoại “0868 252 108” để được hỗ trợ.