Tiện Ích Cho Microsoft Edge

Tiện Ích Cho Chrome - Coc Coc

Tăng tốc download chrome

chrome://flags/#enable-parallel-downloading

Reading Mode trên Google Chrome

chrome://flags/#enable-reader-mode

Cho phép cài đặt App thứ 3 trên MacOS

sudo spctl --master-disable

Hiden Password Wifi

{86F80216-5DD6-4F43-953B-35EF40A35AEE}

Tiện Ích Cho Firefox