HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG HIỂN THỊ CHỨC NĂNG KHI NỘP TỜ KHAI – NỘP THUẾ – KHÔNG HIỂN THỊ JAVA.

Khi gặp lỗi như hình

 

I/ Tiến hành gỡ cài đặt Java cũ trong máy tính.

Tải phần mềm gỡ cài đặt phần mềm Java cũ trong máy tính tại đây.

  • Tải xong mở lên được bảng như hình.
  • Tìm Java và chuột phải chọn Uninstall => Yes => OK => khởi động lại máy tính (Reset lại máy tính).

 

II/ Cài đặt Java bản chuẩn tại đây.

 

III/ Tìm kiếm tùy chọn “Configure Java”
Chọn biểu tượng Start góc dưới trái màn hình => chọn tìm kiếm “Configure Java”.

 

.

 

2 đường dẫn trang Nhận tờ khai và Nộp thuế là:

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

 

 

IV/ Mở lại trình duyệt và tiến hành Nộp tờ khai.

 

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT

HOTLINE HỖ TRỢ : 0868 252 108 Mr.Dũng

HỖ TRỢ TỪ XA : ẤN VÀO ĐÂY