Lệnh Run và CMD thường dùng

 • Những lệnh Run thông dụng cho windows:

  1. Lệnh “\” : Sử dụng lệnh này để mở ổ đĩa hệ thống (ổ chứa hệ điều hành của bạn – thường là ổ C).
  2. Lệnh “.” : Sử dụng lệnh này để truy cập vào thư mục của người dùng, nằm trong thư mục User chứa những thư mục khác như Downloads, My Documents, Desktop, Pictures…
  3. Lệnh “..” Để mở thư mục Users nằm trực tiếp trên ổ đĩa C.
  4. appwiz.cpl: mở cửa sổ Add/Remove Program
  5. calc: Mở công cụ máy tính cá nhân
  6. charmap: mở bảng có các kí tự đặc biệt mà bạn sẽ cần khi không thể tìm thấy nó trên bàn phím
  7. chkdsk: sửa lỗi những file bị hỏng
  8. cleanmgr: dọn dẹp ổ cứng (bạn có thể tùy chọn ổ để dọn dẹp)
  9. clipbrd: mở cửa sổ xem trong bộ nhớ tạm của windows đang có gì
  10. control: mở Control Panel
  11. cmd: mở cửa sổ dòng lệnh
  12. control mouse: mở bảng điều khiển chuột
  13. dcomcnfg: mở bảng của những component serivices có trong windows.
  14. debug: công cụ lập trình ngôn ngữ Assembly
  15. drwatson: ghi lại và chụp lại những chương trình bị lỗi, crash trên windows
  16. dxdiag: mở bảng chuẩn đoán DirectX
  17. explorer: mở Windows Explorer
  18. fontview: công cụ xem font ở dạng đồ họa
  19. fsmgmt.msc: mở các folder đang chia sẻ.
  20. firewall.cpl: sử dụng để chỉnh sửa, cấu hình tường lửa
  21. ftp: chạy chương trình ftp
  22. hostname: cho chúng ta biết tên của máy tính
  23. hdwwiz.cpl: mở bảng Add Hardware
  24. ipconfig: hiển thị thông số liên quan đến card mạng
  25. logoff: lệnh để logoff máy tính
  26. mmc: mở bảng console quản lý của Microsoft
  27. mstsc: sử dụng để dùng remote desktop
  28. mrc: công cụ loại bỏ các phần mềm độc
  29. msinfo32: công cụ xem thông tin hệ thống của Microsoft
  30. nbtstat: hiển thị các stat và kết nối hiện thời đang sử dụng giao thức NetBIOS qua TCP/IP
  31. nslookup: cho chúng ta biết hiện tại DNS server cục bộ
  32. osk: sử dụng để mở bàn phím ảo
  33. perfmon.msc: sử dụng để cấu hình hoạt động của màn hình
  34. ping: gửi dữ liệu đến 1 host/Ip cụ thể
  35. powercfg.cpl: sử dụng để cấu hình lựa chọn về sử dụng điện năng trong máy
  36. regedit: công cụ chỉnh sửa Registry
  37. regwiz: mở bảng Registration
  38. sfc /scannow: sử dụng để kiểm tra file hệ thống
  39. sndrec32: mở Sound Recorder (trình ghi âm sẵn có của windows)
  40. shutdown: để tắt windows
  41. spider: mở game spider của windows
  42. sndvol32: chỉnh độ to của volume card âm thanh
  43. sysedit: chỉnh sửa những file chạy khởi động
  44. taskmgr: mở cửa sổ task manager
  45. telephon.cpl: sử dụng để config modem
  46. telnet: mở chương trình telnet
  47. tracert: dùng để kiểm tra dấu vết và hiển thị đường đi đến các host trên internet.
  48. winchat: công cụ chat của Microsoft
  49. wmplayer: mở Windows Media Player
  50. wab: mở cửa sổ địa chỉ của Windows
  51. winword: sử dụng để mở ứng dụng Word của Windows
  52. winipcfg: hiển thị cấu hình của IP
  53. winver: dùng để kiểm tra phiên bản hiện tại của Windows
  54. wupdmg: cấu hình Update của Windows.
  55. write: sử dụng để mở WordPad.
  56. Pinball: Pinball game
  57. Control Printer: Printer Folder
  58. Access.cpl: truy cập Control Panel
  59. Accwiz: Accessibility Wizard
  60. Control admintools: Administrative Tools
  61. Acrobat: Adobe Acrobat (nếu cài đặt)
  62. Formdesigner: Adobe Designer (nếu cài đặt)
  63. Acrodist: Adobe Distiller (nếu cài đặt)
  64. Imageready: Adobe ImageReady (nếu cài đặt)
  65. Photoshop: Adobe Photoshop (nếu cài đặt)
  66. Wuaucpl.cpl: tự động Update
  67. Fsquirt: Bluetooth Transfer Wizard
  68. Certmgr.msc: Certificate Manager
  69. Charmap: Character Map
  70. Chkdsk: Check Disk Utility
  71. Compmgmt.msc: Computer Management
  72. Timedate.cpl: Date and Time Properties
  73. Ddeshare: DDE Shares
  74. Devmgmt.msc: Device Manager
  75. Directx.cpl: Direct X Control Panel (nếu cài đặt)
  76. Dxdiag: Direct X Troubleshooter
  77. Dfrg.msc: Disk Defragment
  78. Diskmgmt.msc: Disk Management
  79. Diskpart: Disk Partition Manager
  80. Control desktop: Display Properties
  81. Desk.cpl: Display Properties
  82. Control color: Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)
  83. Drwtsn32: Dr. Watson System Troubleshooting Utility
  84. Verifier: Driver Verifier Utility
  85. Eventvwr.msc: Event Viewer
  86. Migwiz: Files and Settings Transfer Tool
  87. Sigverif: File Signature Verification Tool
  88. Findfast.cpl: tìm kiếm nhanh
  89. Firefox: trình duyệt Firefox (nếu cài đặt)
  90. Folder: Folders Proprerties
  91. Control fonts: Fonts
  92. Fonts: Fonts Folder
  93. Freecell: Free Cell Card Game
  94. Joy.cpl: Game Controllers
  95. Gpedit.msc: Group Policy Editor (XP Prof)
  96. Mshearts: Hearts Card Game
  97. Helpctr: Help and Support
  98. Hypertrm: HyperTerminal
  99. iexpress: Iexpress Wizard
  100. Ciadv.msc: Indexing Service
  101. icwconn1: Internet Connection Wizard
  102. iexplore: Internet Explorer
  103. inetcpl.cpl: Internet Properties
  104. inetwiz: Internet Setup Wizard
  105. ipconfig /all: IP Configuration (Display Connection Configuration)
  106. ipconfig /displaydns: IP Configuration (Display DNS Cache Contents)
  107. ipconfig /flushdns: IP Configuration (Delete DNS Cache Contents)
  108. ipconfig /release: IP Configuration (Release All Connections)
  109. ipconfig /renew: IP Configuration (Renew All Connections)
  110. ipconfig /registerdns: IP Configuration (Display DHCP Class ID)
  111. ipconfig /setclassid: IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)
  112. jpicpl32.cpl: Java Control Panel (nếu cài đặt)
  113. javaws: Java Control Panel (nếu cài đặt)
  114. Control keyboard: Keyboard Properties
  115. Secpol.msc: Local Security Settings
  116. Lusrmgr.msc: Local Users and Groups
  117. Mrt: Malicious Software Removal Tool
  118. Msaccess: Microsoft Access (nếu cài đặt)
  119. Excel: Microsoft Excel (nếu cài đặt)
  120. Frontpg: Microsoft Frontpage (nếu cài đặt)
  121. Moviemk: Microsoft Movie Maker
  122. Mspaint: Microsoft Paint
  123. Powerpnt: Microsoft Powerpoint (nếu cài đặt)
  124. Mobsync: Microsoft Syncronization Tool
  125. Winmine: Minesweeper Game
  126. Main.cpl: Mouse Properties
  127. Nero: Nero (nếu cài đặt)
  128. Conf: Netmeeting
  129. Control netconnections: Network Connections
  130. Ncpa.cpl: Network Connections
  131. Netsetup.cpl: Network Setup Wizard
  132. Notepad: Notepad
  133. Nvtuicpl.cpl: Nview Desktop Manager (nếu cài đặt)
  134. Packager: Object Packager
  135. Odbccp32.cpl: ODBC Data Source Administrator
  136. Ac3filter.cpl: Opens AC3 Filter (nếu cài đặt)
  137. Msimn: Outlook Express
  138. Pbrush: Paint
  139. Password.cpl: Password Properties
  140. Perfmon.msc: Performance Monitor
  141. Perfmon: Performance Monitor
  142. Dialer: Phone Dialer
  143. Control printers: Printers and Faxes
  144. Printers: Printers Folder
  145. Eudcedit: Private Character Editor
  146. QuickTime.cpl: Quicktime (nếu cài đặt)
  147. Quicktimeplayer: Quicktime Player (nếu cài đặt)
  148. Realplay: Real Player (nếu cài đặt)
  149. intl.cpl: Regional Settings
  150. Regedit32: Registry Editor
  151. Rasphone: Remote Access Phonebook
  152. Ntmsmgr.msc: Removable Storage
  153. Ntmsoprq.msc: Removable Storage Operator Requests
  154. Rsop.msc: Resultant Set of Policy (XP Prof)
  155. Sticpl.cpl: Scanners and Cameras
  156. Control schedtasks: Scheduled Tasks
  157. Wscui.cpl: Security Center
  158. Services.msc: Services
  159. Fsmgmt.msc: Shared Folders
  160. Mmsys.cpl: Sounds and Audio
  161. Spider: Spider Solitare Card Game
  162. Cliconfg: SQL Client Configuration
  163. Sysedit: System Configuration Editor
  164. Msconfig: System Configuration Utility
  165. Sfc /scanonce: System File Checker Utility (Scan Once At The Next Boot)
  166. Sfc /scanboot: System File Checker Utility (Scan On Every Boot)
  167. Sfc /revert: System File Checker Utility (Return Scan Setting To Default)
  168. Sfc /purgecache: System File Checker Utility (Purge File Cache)
  169. Sfc /cachesize=x: System File Checker Utility (Sets Cache Size to size x)
  170. Sysdm.cpl: System Properties
  171. Tcptest: TCP Tester
  172. Tweakui: Tweak UI (nếu cài đặt)
  173. Nusrmgr.cpl: User Account Management
  174. Utilman: Utility Manager
  175. Wabmig: Windows Address Book Import Utility
  176. Ntbackup: Windows Backup Utility (nếu cài đặt)
  177. Magnify: Windows Magnifier
  178. Wmimgmt.msc: Windows Management Infrastructure
  179. Msmsgs: Windows Messenger
  180. Wiaacmgr: Windows Picture Import Wizard (nếu cần kết nối camera)
  181. Syskey: Windows System Security Tool
  182. Winver: Windows Version (hiển thị phiên bản hệ điều hành Windows)
  183. Tourstart: Windows XP Tour Wizard
 • Những lệnh CMD thông dụng cho windows:

In dữ liệu cmd ra note “systeminfo >D:\info.txt”

systeminfo: thay bằng các lệnh cmd

1. Lệnh PING:

Dòng lệnh: ping ip/host/[/t][/a][/l][/n]

Trong đó:

 • ip: địa chỉ IP của máy tính cần kiểm tra, host là tên của máy tính cần kiểm tra kết nối mạng. Người dùng có thể sử dụng địa chỉ IP hoặc tên của máy tính đều được.
 • /t: yêu cầu gửi gói tin liên tục đến máy đích cho đến khi bạn bấm Ctrl + C để kết thúc.
 • /a: nhận địa chỉ IP từ tên máy tính.
 • /l: xác định độ rộng của gói tin gửi đi kiểm tra.
 • /n: xác định số gói tin gửi đi.

Cách dùng lệnh PING: chúng ta có thể sử dụng dòng lệnh PING khi muốn kiểm tra máy tính có kết nối Internet hay không. Khi thực hiện lệnh PING, các gói tin từ máy tính muốn kiểm tra được gửi tới máy tính đích, từ đó người dùng có thể kiểm tra đường truyền hoặc xác định máy tính có kết nối mạng hay không.

2. Lệnh Tracert:

Dòng lệnh: tracert ip/host

Trong đó: ip/host là địa chỉ IP hoặc tên máy tính cần kiểm tra.

Cách dùng lệnh Tracert: lệnh Tracert dùng để hiển thị đường đi của các gói tin từ máy tính kiểm tra đến máy tính đích, thông qua server hoặc router nào.

Lệnh Tracert

3. Lệnh Netstat:

Dòng lệnh: Netstat [/a][/e][/n]

Trong đó:

 • /a: hiển thị tất cả kết nối và các cổng đang được mở.
 • /e: thông tin số liệu thống kê Ethernet.
 • /n: hiển thị các địa chỉ và các số cổng kết nối.

Cách dùng lệnh Netstat: giúp người dùng biết được các kết nối ra vào máy tính muốn kiểm tra.

4. Lệnh Ipconfig:

Dòng lệnh: ipconfig /all

Cách dùng lệnh ipconfig /all: hiển thị các thông tin của máy tính đang kiểm tra gồm tên host, địa chỉ IP, DNS,…

Lệnh Ipconfig

5. Lệnh Shutdown:

Dòng lệnh:

 • Shutdown -s -t [a]: tắt máy (trên Windows 7).
 • Shutdown -r -t [a]: khởi động máy.

Trong đó: a là thời gian tắt hoặc mở máy được tính theo đơn vị giây.

Lệnh Shutdown

Cách dùng lệnh Shutdown: tắt hoặc khởi động lại máy tính theo lịch lên sẵn. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm cách lên lịch tắt máy cho máy tính Windows 10 trong bài viết Hướng dẫn lên lịch tắt máy tính Windows 10.

6. Lệnh DIR:

Dòng lệnh: DIR [drive:] [path][filename]

Trong đó:

 • Path: đường dẫn tới file hay thư mục.
 • Filename: tên file.

Công dụng lệnh DIR: giúp người dùng có thể tìm kiếm và kiểm tra file cũng như thư mục trong máy tính.

7. Lệnh DEL:

Dòng lệnh: DEL [/p][/f][/s][/q][/a[[:]attributes]] “tên file cần xóa”

Trong đó:

 • /p: hiển thị thông tin file trước khi xóa.
 • /f: xóa các file có thuộc tính chỉ đọc (read-only).
 • /s: xóa toàn bộ file đó xuất hiện ở bất cứ thư mục nào.
 • /q: xóa không cần hỏi.
 • /a[[:]attributes]: xóa theo thuộc tính của file (R: Read-only files, S: System files, H: Hidden files).

Công dụng lệnh DEL: xóa file trên máy tính.

8. Lệnh COPY:

Dòng lệnh: COPY “địa chỉ file cần copy” “địa chỉ lưu file copy” /y

Trong đó: /y là sao chép file không cần hỏi.

Cách dùng lệnh COPY: dùng trong trường hợp muốn chuyển file từ thư mục này sang thư mục khác trong máy tính.

Lệnh Copy

9. Lệnh RD:

Dòng lệnh: RD /s /q “thư mục cần xóa”

Trong đó:

 • /s: xóa toàn bộ thư mục.
 • /q: xóa thư mục không cần hỏi.

Cách dùng lệnh RD: trong trường hợp chúng ta muốn xóa nhanh thư mục nào đó trên máy tính thì có thể áp dụng lệnh này.

Lệnh RD xóa thư mục

10. Lệnh MD:

Dòng lệnh: MD “đường dẫn lưu file cần tạo”\”tên thư mục cần tạo”

Cách dùng lệnh MD: sử dụng trong trường hợp tạo thư mục mới trong ổ đĩa.

Ví du như: MD “D:\Amnhac” để tạo thư mục Amnhac trong ổ D máy tính.

Lệnh MD tạo thư mục

11. Lệnh TASKKILL:

Dòng lệnh: taskkill /f /im “tên ứng dụng”.exe

Cách dùng lệnh TASKKILL: tắt phần mềm đang chạy trong trường hợp phần mềm gặp vấn đề, không thể thoát trực tiếp.

12. Lệnh REG ADD:

Dòng lệnh: REG ADD KeyName [/v ValueName] [/t Type] [/s Separator] [/d Data] [/f]

Trong đó:

 • KeyName: đường dẫn tới khóa.
 • /v ValueName: tên giá trị cần tạo trong Registry.
 • /t Type: kiểu dữ liệu.
 • /d Data: dữ liệu khởi tạo cho giá trị vừa tạo.

Cách dùng lệnh REG ADD: sử dụng lệnh để tạo và chỉnh sửa Registry.

13. Lệnh REG DELETE:

Dòng lệnh: REG DELETE KeyName [/v ValueName] [/f]

Trong đó: [/v ValueName] là tên giá trị cần xóa.

Cách dùng lệnh REG DELETE: dùng trong trường hợp muốn xóa một giá trị nào đó trong Registry.

14. Lệnh REGEDIT.EXE:

Dòng lệnh: Regedit.exe /s “nơi chứa file .reg”

Trong đó: /s không cần hỏi.

Cách dùng: dùng trong trường hợp chạy file .reg.

15. Lệnh ATTRIB:

Dòng lệnh: ATTRIB -a -s -h -r “file, thư mục” /s /d hoặc ATTRIB +a +s +h +r “file, thư mục” /s /d

Trong đó:

 • Dấu +: thêm vào thuộc tính.
 • Dấu -: loại bỏ thuộc tính.
 • a: archive là thuộc tính lưu trữ.
 • s: system là thuộc tính hệ thống.
 • h: hidden là thuộc tính ẩn.
 • r: read- only là thuộc tính chỉ đọc.
 • /s: thực hiện với tất cả các file nằm trong thư mục và các thư mục con.
 • /d: đặt thuộc tính cho thư mục và thư mục con.

Cách dùng: dùng để đặt thuộc tính cho file hoặc thư mục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi điện ngay