Trong quá trình làm việc thì chắc chắn sẽ có lúc nhận được các file rập được export từ Gerber sang Lectra và ngược lại.

Biết cách mở thì đơn giản nhưng ai chưa biết thì đó là cả một vấn đề lớn. Vì thế mình đã làm video hướng dẫn, đã cố gắng làm một cách dể hiểu nhất cho người xem.

Video sẽ hướng dẫn cách mở rập được Export từ Gerber sang Lectra, cách export rập Lectra sang Gerber và dùng Gerber mở các file đó.

 

Nguồn bài viết tại: http://www.congnghemay.info/2013/07/huong-dan-import-export-rap-tu-gerber-sang-lectra-va-nguoc-lai/