Hướng dẫn cài đặt phần mềm hikvision trên máy tính laptop pc

Bước 1: Tải phần mềm iVMS-4200 cho máy tính tại đây.

Bước 2: Cài đặt phần mềm các bước như hình

Bước 3: Tự đặt tên đăng nhập, Password vào phần mềm ở ô 1, Nhấn tự động đăng nhập ở ô 2, Xong Ấn Login

Bước 4: Chọn câu hỏi bảo mật và câu trả lời.

Bước 5: Nhấn “Device Management” để cài đặt thiết bị.

Bước 6: Nhấn vào “Add” ô số 1, Nhấn chọn chế độ “Cloud P2P” ô số 2, Chọn vùng lãnh thổ “Việt Nam”, và ấn “Login”.

Bước 7: Đăng nhập tài khoản là ID và Pass do người lắp đặt camera cung cấp.

Bước 8: Nhấn “Close” ô số 1 và nhấn tiếp dấu X ô số 2 để hoàn tất cài đặt.

Khi thiết bị báo Online màu xanh là đã thành công (ô số 1). Và nhấn vào ô số 2 để trở lại màn hình chính.

Bước 9: Chọn vào ô “Main View” để xem camera trực tiếp.

Bước 10: Nhấn vào biểu tượng phát để chạy camera

Bước 11: Để xem lại “Phát lại video” camera : Bấm trở về màn hình chính chọn “Remote Playback”

Bước 12: Chọn camera, kéo thả chuột tại ô số 2 để tua,…

Bước 13: Chọn ngày giờ thời gian khác để xem.

Thoát phần mềm ta bấm tắt và chọn “Exit Service”

Nếu đã làm theo các bước nhưng vẫn không được. Vui lòng liên hệ kỹ thuật tại đây.

Chat Zalo
Gọi điện ngay